SekalaistaUutinen

Sähköverkkoyhtiöt pyytävät asiakkailta palautetta: nyt on aika vaikuttaa

Julkaisija

Sähköverkkoyhtiöt keräävät asiakkailtaan palautetta jakeluverkon kehittämissuunnitelmiin toukokuun aikana. Energiamurros haastaa kehittämään sähköverkkoja, uusi sähköntuotanto tarvitsee vahvat sähköverkot ja ilmastotyö edellyttää verkkopalveluiden kehittämistä. Asiakkaita halutaan kuulla suunniteltaessa kustannustehokasta sähköverkkoa.

Sähkönkäyttö lisääntyy lähivuosina, kun sähkö korvaa fossiilisia polttoaineita teollisuudessa, liikenteessä ja lämmityksessä. Samaan aikaan uusiutuvaa sähköntuotantoa liitetään yhä enemmän jakeluverkkoihin. Tämä edellyttää sähköverkkojen kehittämistä ja uudistamista. Sähköverkkojen kehittäminen on verkkoyhtiöiden lakisääteinen velvollisuus, joka mahdollistaa huoltovarman sähkönjakelun asiakkaille.  

Suomen 77 sähkön jakeluverkkoyhtiötä laatii kahden vuoden välein jakeluverkon kehittämissuunnitelman, jossa yhtiö kuvaa sähköverkon kehittämisen periaatteet ja tavoitteet. Kehittämissuunnitelmissa kerrotaan, miten paikallista sähköverkkoa kehitetään tulevaisuudessa, jotta se takaa luotettavan sähkönjakelun ja mahdollistaa energiamurrokseen ja puhtaaseen siirtymään osallistumisen nykyisille ja tuleville asiakkaille.  

Seuraavat jakeluverkon kehittämissuunnitelmat valmistuvat kesällä 2024. Ennen kehittämissuunnitelmien valmistumista sähköverkkoyhtiöiden asiakkailla on toukokuun ajan mahdollisuus kommentoida suunnitelmia. Yhtiökohtaiset suunnitelmat ja kuulemiset löytyvät kunkin sähköverkkoyhtiön sivuilta. Energiateollisuus kokoaa lisäksi verkkosivuilleen suoria linkkejä sähköverkkoyhtiöiden kehittämissuunnitelmiin. 

– Tässä on vaikuttamisen paikka ihan jokaiselle asiakkaalle teollisista tuotantolaitoksista kotitalouksiin, toteaa Energiateollisuus ry:n sähköverkkoasiantuntija Ina Lehto.

– Sähköverkkojen riittävä ja oikea-aikainen kehittäminen on edellytys päästöjen vähentämiselle ja sähköverkon käyttäjien tarpeet on tärkeää tunnistaa kehittämisen suunnittelussa, Lehto jatkaa.   Kuuleminen jatkuu toukokuun ajan, joidenkin yhtiöiden kohdalla pidempäänkin. Sähköverkkoyhtiöt ovat itse yhteydessä asiakkaisiinsa, tai saattavat kyselyn heidän tietoonsa. Kehittämissuunnitelmat toimitetaan energiavirastolle kesäkuun loppuun mennessä. Sähköverkkoyhtiöille asiakkaiden kuuleminen on hyödyllistä. Ne haluavat tietoa voidakseen kehittää kustannustehokasta ja toimitusvarmaa verkkoa. Kehittämissuunnitelmien kommentointi on tärkeä osa tätä yhtiöiden ja asiakkaiden välistä vuoropuhelua. 

Tietoa verkkoyhtiöiden kehittämissuunnitelmista Energiateollisuuden sivuilla

Katso, vertaile ja tutustu